Fasadbeklädnad

Fasadbeklädnad och profiler från marknadens ledande tillverkare som Nordic och Dolle. Fasadbeklädnad används som en estetisk, robust och underhållsfri klimatskärm på enkla väggkonstruktioner, och den stora variationen i material, färger och storlekar gör det möjligt att skapa en fasad med ett speciellt uttryck.

Läs mer

Fasadbeklädnad

En enkel fasadkonstruktion kan göras på flera sätt. Du kan göra en traditionell fasadbeklädnad med träbeklädnad brädor, eller så kan du välja fasadbeklädnad av fibercementskivor.

Lösningarna är många, och du kan fritt välja vilken typ du vill ha. Det finns fibercementskivor med fina nyanser eller mer moderna, släta och solida beklädnadsskivor.

Fasadbeklädnad kan användas för nybyggnation av hus, skjul, garage, och annat med lätta ytterväggar, men kan också monteras på gamla väggar i samband med renovering och energioptimering av äldre hus. Exteriörisolering med fasadbeklädnad utförs alltmer genom renovering av fristående hus från 60–70 talet, som är lämpliga för montering av fasadbeklädnaden med klassiska fasader.

Underhållsfrifasadbeklädnad i trä eller fibercement

En av de största fördelar med dessa typer av fasadbeklädnad i trä eller fibercement är att de är praktiskt taget underhållsfria- I grund och botten betyder att det kan finnas mindre underhåll såsom att rengöra klädseln med kallt vatten för avlägsna alger och liknande smuts. Till skillnad från trä beklädningsbrädor bör denna typ av fasadbeklädnad inte målas så ofta. Precis som brädor, tegelstenar och alla andra material får patina efter några års exponering för väder och vind, det gäller även fasadbeklädnad i fibercement och kompositmaterial.

Renovering med fasadbeklädnad i trä eller fibercement

Vid renovering av äldre hus består arbetet med fasadbeklädnad genom att lister eller stolpar av tryckimpregnerade trä- eller stålprofiler monteras på befintlig fasad med skruvar för fasadfästning. Isolering sätts upp mellan stolparna i ett eller flera lager beroende på den totala tjockleken. Det kan finnas en fördel i att korsa två lager av lister eller stolpar och isolering för att minimera kylbroar.

Isolering sätts upp mellan stolparna i ett eller flera lager, beroende på den totala tjockleken. Det kan finnas en fördel i att korsa två lager av lister eller stolpar och isolering för att minimera kylbroar.

På utsidan av isoleringen monteras ett vindtätt skikt i form av vindbräda eller gips. Fasadbeklädnaden monteras sedan på distansremsor som säkerställer att fasaden ventileras tillräckligt bakom beklädnaden. Ventilationsgapet måste säkras mot skadedjur som möss och råttor med musstopp eller mårskydd i botten.

Köp fasadbeklädnadsskivor på e-BYGGSTORE.se

Här på e-BYGGSTORE hittar du ett stort urval av fasadbeklädnad från olika kända leverantörer. Du hittar bland annat isolering, och andra byggmaterial som behöves för att bygga nytt eller genomföra en grundlig renovering av din fasad.