Fibrolith Akustikplattor

Träullsplattor är utformade för tak och väggbeklädnad. Akustikplattor i träull har utmärkt brand och ljudegenskaper och är tillverkade av naturliga material; trä och cement.

Skivor i träspån/cement blandning finns i bland annat ultrafina, fin och grov struktur och färgerna ljus, vit och grå. De vita panelerna finns i två olika versioner; en grå basplatta som är vitmålad och en ljus bottenplatta som är målad vit. Den grå basplattan ger en något annorlunda nyans.

Paneler finns i två olika kanttyper K11 och K5.

K11: 11mm avfasning på alla fyra kanter.
K5: 5mm avfasning på alla fyra kanter.

Skruvarna monteras 25 mm från kanterna och med 60 cm avstånd. Var noga med att inte vrida skruvarna för långt ner, eftersom detta kommer att leda till ett hål i plåtytan. Akustilplattor/Träullsplattor kan skäras med en vanlig fukssvans.

6 artiklar

6 artiklar