Limträ

Limträbalkar i gran olika bredder och pelare av gran i kvadrat och runda.
Finns i exakt längd du behöver. GLS limträ industriell kvalitet spakarna just på väg in exakt önskad längd du behöver.
I-balkar och LVL balkar i fasta dimensioner.

Se dimensioner och hållfasthetsklass översikt här

OBS! Avlastning är inte inkluderad, måste mottagaren erbjuda detta