Plastmo tak

Plastmo tak - termotak, trapesformiga takplattor, plasttak för uteplats, garage eller terrass

Plastmo tak-berakna

Läs mer
  1. Kjøp 3 plater

    Plastmo Trapetstak
  2. Köp 3 plattor av olika storlekar

    Plastmo Kanaltak
  3. Köp 3 plattor av olika storlekar

    Plastmo SunGlaze

Plastmo Termotak

Med termotak från Plastmo minimeras risken för kondensbildning i vinterträdgården. Om du väljer att lägga tjocka värmeplattor får du också ett tak med god isolering. Vinterträdgården kan således användas från tidig vår till sen höst eller med komfortvärme som vinterträdgård året om.

Plastmo Trapetstak

Trapetstak används främst för lösningar med öppet tak - t.ex. uteplatstak och andra beläggningar utan isoleringskrav. Med slutna lösningar - t.ex. vinterträdgårdar - risken för kondens ökar avsevärt oavsett plattans kvalitet. Det kommer därför att vara optimalt att använda ett värmetak för slutna lösningar.

Plastmo SunGlazetak

SunGlaze är ett klart plasttak som ger en elegant taklösning för att täcka exempelvis terrasser, carportar eller cykelskur. 

Tak skivorna är tillverkade av polykarbonat som är ett starkt material och tåler alla väderförhåll.