GENERELLT

Denna sekretesspolicy beskriver hur e-BYGGSTORE (”e-byggstore, ”vi” eller ”vår”) samlar in och behandlar information om dig.

Persondatapolicy gäller de personupplysningar som du lämnar in till oss eller som vi samlar in via e-byggstores hemsida; www.e-byggstore.se. E-byggstore är anvarlig för dina insamlade personupplysningar.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, TILL VILKET FÖREMÅL OCH PÅ VILKET RÄTTSLIG GRUND

När du besöker e-byggstore.se, samlar vi in automatiskt upplysningar om dig och din användelse av hemsidan, till exempel vilket typ av brower du använder, vilka sökord du använder, din IP-adress, din nätvärkslokation och information om din dator.

Syftet är att förbättra användarupplevelsen och webbplatsfunktionalitet och att kunna marknadsföra mer korrek, via Facebook och Google. Denna typ av information är viktig och nödvändig för att vi ska kunna ta hand om våra kunder, förbättra hemsidan och visa relevanta erbjudanden.

Rättslig grund för behandligen är artikel 6 i Eu:s Personuppgifterförordning, led f.

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss via vår hemsida, samlar vi in de upplysningar som du själv har angett, till exempel namn, e-mailadress, telefonnummer, information om vilka produkter du är intresserad i och vilka produkter du har returnerat till oss, leveransinformation och IP-adressen som används under beställningen.

Syftet med detta är att vi ska kunna leverera de produkter som du har beställt och dessutom uppfylla vårt avtal med dig för att kunna administrera dina rättigheter till returnering och reklamation. Information om ditt köp används till bland annat bokföring. IP-adressen samlas för att förebygga bedrägeri.

Rättslig grund för behandligen är artikel 6 i Eu:s Personuppgifterförordning, led b, c och f.

När du registrerar dig för att motta e-byggstores nyhetsbrev, samlar vi in information om ditt namn och din e-mailadress. Vi samlar också in information om ditt intresse och ifall du är privat- eller företagskund (ifall du har utfyllt informationen via ditt konto eller nyhetsbrevprofil).

Syftet med detta är att skicka ut intressanta och informationsfulla nyhetsbrev ut.

Rättslig grund för behandligen är artikel 6 i Eu:s Personuppgifterförordning, led f.

När du skapar ett konto hos oss blir du bett om att uppge namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. Vi kombinerar dessa upplysningar med annat information vi har om dig, inklusive information om vad du har köpt.

Syftet med detta är att du som kund ska ha möjlighe till att kunna sprara dina gamla order, materiallista och ändra adress osv.

Rättslig grund för behandligen är artikel 6 i Eu:s Personuppgifterförordning, led b och f. Du kommer att bli ombedd vid registrering att ge en godkännande för elektronisk marknadsföring.

MOTTAGARE AV PERSONUPPLYSNINGAR

Upplysningar om ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leverans önskningar ges vidare till transportföretag/externa samarbetspartner som står för leveransen av varorna som du har köpt.

Information om dig kan alltså vidareges till våra externa samarbetspartner. Vi använder externa samarbetspartner för tekniska operationer, förbättringar på e-byggstore.se och marknadsföring. Dessa företag är dataoperatörer som behandlar data vi står ansvarliga för. Dataoperatörerna får ej använda dina upplysningar till något annat än till det som vi har avtalat med de och allt är konfediellt. Vi har ingått skriftliga avtal med företag som hanterar dina upplysningar för oss.

Dessa dataoperatörer; Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. är etablerade I USA. De nödvändiga garantiera för att skydda dina upplysningar är säkrade genom dataprocessorns certifiering under EU-U.S. PrivacyShield, jfr. EU Personuppgifterförordning art. 45.

Kopia av Google LL Certifiering finns här: www.privacyshield.gov

Kopa av Facebook Inc. Certifiering finns här: www.privacyshield.gov

DINA RÄTTIGHETER

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så fort som möjligt.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna. Önskar du en kopia av dina personupplysningar ska du skicka en skriftlig förfrågan till info@e-byggstore.se. Du kan dock bli bett att dokumentera att det är du och ingen annan som vill ha uppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att att felaktik eller ofullständiga data rättas. Önskar du att rätta dina personupplysningar kan du skicka mail på info-@e-byggstore.se.

Radering

I vissa tillfälle har du rätt till att radera dina upplysningar hos oss. Detta kan ske till exempel ifall du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandligen. Personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling

I vissa tillfälle kan du begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Detta kan ske ifall du menar att de uppgifter vi har om dig är inkorrekta.

Dataportabilitet

I vissa tillfälle har du rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar autimatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga. Du kan lämna in ett klagomål till oss på e-byggstore eller till tillsynsmyndighet.

Återkalla samtycket

Du har rätt till att återkalla ditt samtycke. Önskar du att återkalla ditt samtycke skal du kontakta oss på info@e-byggstore.se. Du kan alltid själv anmäla av dig när det kommer ditt vårt nyhetsbrev.

RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Upplysningar om hur du har använt vår hemsida raderas ej, men bevaras i anonymiserat form i Google Analyctics.

Information som har insamltas i samband med din anmälan av vår nyhetsbrev kommer att raderas när vi inte längre har ditt samtycke.

Upplysningar som vi har samlat in i samband med köp du gjort på vår hemsida enligt sektion 2.2 kommer de raderas efter 5 år efter det kalenderår du gjorde ditt köp. Informationen som vi har samlat kan ibland behövas att lagras under längre tid, detta sker bara ifall vi har ett legitimt behov för längre lagring. Dette kan ske till exempel ifall lagliga krav ska upprättas eller till bokföring.

KONTAKTUPPGIFTER

E-byggstore är ansvarlig för all data som insamlas via hemsidan.

Har du några frågor eller funderingar när det gäller denna integritetspolicy är du mer än välkommen att kontakta oss på:

e-byggstore
Telefonnummer: 04 103 50 189
E-mail: info@e-byggstore.se

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSLAGEN

Ifall det sker ändringar i personuppgiftslagen kan du läsa om det i denna integritetspolicy längst ner på webbplatsen.

VERSIONER

Detta är version 1 av E-byggstores integritetspolicy, uppdaterad den 25-05-2021.