Kloakrör & Avlopp

I denna kategori hittar du ett stort urval av rör, rördelar, brunnar och regnvattenmaskiner. Både rör och rördelar för avlopp, sänkor och avlopp. Under avloppet finns också golvavlopp / avloppsskålar för badrummet.

I brunnskategorin finns det flera olika typer, t.ex. för takhantering. Många upprättar till och med sina takavlopp och leder dem från dräneringsröret in i en sandfälla, varifrån vattnet överförs till antingen ett avlopp eller en maskin.

Ovanstående är bara ett litet urval av produkter och användningsområden som du hittar i underkategorierna nedan.

Läs mer

Stort urval av kloak och drän

Hos e-BYGGSTORE hittar du allt till ditt byggeri- både över och under jorden. Här hittar du allt inom kloaken och drän, som ska säkra en ordentlig bortledning av vatten ifrån huset och taket.  

Ska du renovera ett badrum eller tvättstuga och ändrat kloaken, så den passar till det nya rummet. Här hittar du allt i kloakrören och avlopp för att komma helt i mål med kloakarbetet, när du renoverar nytt bad och tvättstuga. Du hittar de kända orange PVC kloakrören till fasta låga priser här på e-BYGGSTORE.

Ska du göra om kloaken utvändigt hittar du också allt inom kloakrör och brunnar till dränering och regnvattensmaskiner. Ska du etablera en separat kloakseparering, så regnvatten och spillvatten leds bort i två olika kloaker eller ska du etablera omfångsdrän omkring ditt hus. Så hittar du allt i utföring av kloakarbetet här på e-byggstore.se

Ska du inspektera din kloak, kan du antigen ringa till en kloakmästare eller själv kolla ner i kloaken med en av de praktiska inspektions kamerorna. Kamerorna har ett litet kamerahuvud för antigen en av de flexibla slangarna och en färgskärm till att se, vad som föregår nere i kloaken.

Du hittar också rottspärren, som kan säkra dig mot oinbjudna gäster, som typiskt kommer in i huset genom kloakrören, som de lever ner i. Rottspärren är ett effektivt sätt att stoppa råttorna ifrån att kunna röra sig runt nere i kloaken. 

Vi har också olika vattenstop som förebygger översvämningar i källaren osv. Under kraftigt regn blir kloakerna ofta överbelastade och lågtliggande hus riskerar att kloakerna inte kan leda de stora vattenmängderna, så vattnet i stället pressas upp genom avloppet i källaren. Vattenstoppet förhindrar vattnet ifrån att rinna tillbaka genom kloaken och på det sätet kan en översvämning av källaren kanske undgås.

Ett annat alternativ i kampen mot vattenmassorna är dykpumpen, som kan användas i flera sammanhäng. Dykpumpen sätts ner i vattnet och pumpar därefter bort vattnet. Den kan användas till att dräna vatten ifrån källaren och man kan välja att göra en fördjupning, som vattnet kan rinna ner i, fylla först och så ha pumpen stående. Dykpumpen kan också användas till att tömma jollar eller bassänger.

Du ska dock vara uppmärksam på att det finns flera saker vid kloakringen, som du inte får utföra själv. Då kloaken har en väsentlig funktion i huset och fel montering kan ha stora konsekvenser.

Du får exempelvis inte själv etablera nya kloaker och avlopp under husets golv eller utvändigt på den offentliga kloakenheten. Du får dock gärna monterad takrännor, stuprör, andra typer av dränering och maskiner omkring huset och i trädgården.

Du ska alltid orientera kommunen, när det påbörjas en eller annan form för kloakarbete på din mark. Därefter är det kommunens plikt att upplysa dig om var kloakenarbetet kräver auktorisation och efterföljande säkra sig att det också blir utfört av en professionell.