Plastmo Plast hängrännor Antracit

Plastmo Plast hängrännor i Antracit är tillverkade av återanvändningsbar blyfri styv polyvinylklorid, som inte innehåller någon form av mjukgörare. Plast korroderar eller rostar inte, och påverkas inte av andra material. Därför kan plast användas till alla takkonstruktioner. Det speciella Plastmo limmet svetsar ihop detaljerna. Därför blir limskarven extra stark och stabil.

Plast tål extremt låga temperaturer och klarar stora is- och snöbelastningar - utan risk för frostsprängning. Plast påverkas heller inte av luftförorening eller salthaltig luft. Därför kan du använda plast oberoende av var du bor.

 Plastmo har 50 års erfarenhet av denna monteringsmetod, som är snabb, stark och hållbar.

Plastmo takrannor-berakna